کودکی  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1390 در ساعت 12:12 ق.ظآبی بدستی  

پاکوبان 

بر سرانگشت ساحل  

نزدیک می شود 

در من که پیچید 

فهمیدم  

                         کودکیم را 

                                                                   هدیه آورده است. 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                        *بندرعباس۱۳۷۷*