برای تو  چاپ

تاریخ : جمعه 8 مهر‌ماه سال 1390 در ساعت 12:36 ب.ظ

نه سوالی ،نه جوابی !  

کلمات هم دیگر برای  

رنگین کردن  

افکار شاعر  

خود را نشان نمی دهند  

بیهوده مپرس  

درد ما بودن نیست  

برای چه بودن است!  

برای که... 

       

                                                                                            ۲۱/۳/۷۷