سفر  چاپ

تاریخ : دوشنبه 2 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 01:29 ب.ظ

            

 

 سفر را آغاز کردم و همیشه آغاز سفرها بهانه ای بوده برای نزدیک شدن به تو:هر کوکه دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش .و همین بهانه لذت تنها سفر کردن را دو چندان میکند. سفری که به ظاهر تنهایی اما نیستی و آنقدر حضورت را خوب احساس میکنم که میخواهم خودم را از اینجا رها سازم . در دریایی که موج میخورد آرام به زیر پاهایم و سر انگشتانم را نوازش میدهد غرق می شوم ودر امواج بی کرانه ات احساس خوبی نسبت به خود رها سازی پیدا میکنم. به آن انس میگیرم .ومی دانم که  این تنها وسیله ای ست که زودتر مرا به تو میرساند،ماه که کامل شد. آب آرام ،آرام بالا میآید به زیر زانوانم که رسید نگاهت کردم شهابی از کنار ماه عبور میکند. و دریا در من پیش میرود ،کمرگاهم را که در آغوش کشید . جوانیم را احساس کردم. آهسته قوس کمرم را بالا میآید. نسیمی جاده مسین تنم را راهنمایش می شود.حالا با تلاطم هایت همراه میشوم.کم کم نیرویی در من به اوج میرسد. ضرباتم موجی را در جهت مخالف آب حرکت میدهد .دریا به گردنم که رسید . احساس هم آغوشی در من دو چندان شد.دستانم را بالا میآورم و به سختی در میان امواج گیسوانش فرو میبرم ،به عقب میرود و با شهوتی هر چه تمام حمله میکند.به لبانم که رسید . میفشارمش و به تمامی خودم را درون دریا رها میسازم

بندرلنگه

دی84