چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 17 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 08:33 ق.ظ

در پشت چارچرخه ای فرسوده
 
کسی خطی نوشته بود:
 
" من گشته ام، نبود!
                                تو دیگر نگرد،
                                                 نیست! "
این آیه ملال
              
  در من هزار مرتبه تکرار گشت و گشت
 
چشمم برای این همه سرگشتگی گریست...
 
چون دوست در برابر خود می نشاندمش
 
تا عرصه بگوی و مگوی می کشاندمش
 
در جستجوی آبی حیات؟
 
در بیکران این ظلمات آیا؟
 
در آرزوی رحم؟ عدالت؟
 
دنبال عشق؟
 
دوست؟
...
ما نیز گشته ایم!
 
و آن شیخ نیز با چراغ همی گشت...
 
آیا تو نیز چون او " انسانت آرزوست؟ "
 
گر خسته ای بمان و گر خواستی بدان؛
 
ما را تمام لذت هستی به جستجوست
 
پویندگی تمامی معنای زندگیست
 
هرگز
                " نگرد، نیست "
                                                سزاوار مرد نیست!
                                               
                                                             "   " فریدون مشیری