پایان شب سیه  چاپ

تاریخ : جمعه 7 مهر‌ماه سال 1391 در ساعت 02:07 ق.ظ

شب

تنهایی 

پول پنیر،تخم مرغ ،پوشک بچه،نان سنگک 

و برنجی که نباید از خریدنش برنجی 

فلسفه پول،شهریه دانشگاه،نظریه وابستگی،توهم توطئه، 

 افسانه شدن خرید کتاب

واقعیت بیمارهای پارازیتیک 

سوریه،سکه،سوهان روح 

حقوق بشری، که نیست

با انواع مرضهای هنری من 

که قاطی شوند دیگر نه الکل سفید آرارات و نه متادونهای رنگی محله شهناز  

جواب تستهای چند گزینه ای ذهنم را نمی دهند

 

تاوقتی که تو میخندی

 و من میدانم که صبح طلوع خواهد کرد.